Barn

Essentiella fettsyror behövs i kroppens alla celler och särskilt viktiga är de för unga barn och foster för att hjärnan ska utvecklas normalt. Omega-3 och omega-6 är essentiella fettsyror, de kallas så för att kroppen inte själv kan skapa dem utan de måste tillföras med kosten. Dessa fettsyror finns naturligt i modersmjölken men mängden beror på moderns matvanor (läs mer om gravida kvinnors hälsa).

Enligt en rapport från 2000 så kan ett intag av DHA under de fyra första månaderna i livet ge en förbättrad mental utvecklingen vid 18 månaders ålder. Det som testades i studien var bland annat problemlösning och minne. De barn som fick DHA hade 4 poäng bättre resultat än de som fick bröstmjölksersättning utan DHA. De som fick DHA och AA (arakindonsyra) hade ytterligare 3 poäng bättre i testet än de som enbart fick DHA (Birch et al.). Vuxna personer har däremot inget behov av ett extra tillskott av linolsyra eftersom att de flesta av oss redan konsumerar alldeles för mycket omega-6-fettsyror.

Eskimo Kids och Eye q (se Kosttillskott) är två fiskoljor som har anpassats till barn genom att de, förutom fiskfettsyrorna EPA och DHA, dessutom innehåller en liten del omega-6 i form av linolsyra, AA eller GLA (gamma-linolensyra). Linolsyra är moderfettsyran bland omega-6-fetterna och utifrån den så kan kroppen själv skapa GLA och AA.

ADHD och dyslexi

ADHD är en förkortning för attention-deficit hyperactivity disorder som karakteriseras av problem med uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Det finns forskningsrön som visat att barn med ADHD har en lägre koncentration av vissa viktiga fettsyror i kroppens celler jämfört med andra barn. Symptomen vid brist på essentiella fettsyror kan vara törst, torr hud och frekvent urinering. Barnen med ADHD rapporterades i större utsträckning vara drabbade av dessa symptom (Stevens et al.). Ett tillskott av essentiella fettsyror kan enligt Oxford-Durhamstudien förbättra beteendet hos barn med ADHD och läsförmågan hos barn med dyslexi.

Oxford-Durhamstudien

I Oxford-Durhamstudien har ett tillskott av fiskolja givit mycket lovande resultat på barn med dyslexi, dyspraxi och ADHD. Det började med att de lokala skolmyndigheterna i Durham, i nordöstra England, var oroliga över att så många av deras elever hade koncentrationsproblem. Skolmyndigheterna som hade tagit till sig den senaste forskningen om de essentiella fettsyrorna, startade därför ett program för att se om dessa fettsyror kunde hjälpa deras elever.

I den största och mest välkända studien som också har publicerats i tidskriften Pediatrics (Richardson et al.) deltog barn i åldern 5-12 år. Under sex månader utfördes över 12.000 mätningar på 117 barn från 12 skolor. Alla som deltog hade inlärningssvårigheter eller beteendestörningar. Under de tre första månaderna fick hälften av barnen aktiva kapslar som innehöll en hög andel EPA, men även DHA samt en liten mängd GLA. Barnen i kontrollgruppen fick kapslar med placebo, men under de tre sista månaderna fick också de aktiva kapslar.

Det som mättes var bland annat motorik, läsning, stavning, minne, teckning och handskrivning. När studien startades låg barnen ett år efter sina jämnåriga i läsning och stavning. Resultaten redan efter tre månader var mycket goda. De som fått tillskott av essentiella fettsyror förbättrade kraftigt sin läsning jämfört med kontrollgruppen. Förbättringen motsvarande i genomsnitt 9,5 månader i läsning och 6,5 månader i stavning. När kontrollgruppen också fick aktiva kapslar under de tre sista månaderna, så ledde det även bland dem till kraftigt förbättrade resultat i läsning och stavning, motsvarande 13,5 månader respektive 6 månader.

Barnen som fått aktiva kaplar uppvisade också klara förbättringar i sitt beteende efter tre månader jämfört med de som fått placebo. I den grupp som fick kosttillskottet bedömdes 32 procent ha ADHD vid starten. Efter tre månader hade den siffran sjunkit till 18 procent. Bland de som fick placebo och hade ADHD var förbättringen knappt märkbar.

Läs mer om Durhamstudien på www.durhamtrial.org.