Omega-3 och Hälsa fiskolivoljavalnötter

Rekommenderad dosering av omega-3

Livsmedelsverket rekommenderar ett intag av omega-3 motsvarande minst 2,5 - 3 gram per dag för vuxna. Därför bör man äta fisk minst två-tre gånger i veckan.

När det gäller intag av fiskolja är det bäst att följa tillverkarens rekommenderade dosering som medföljer produkten.