Omega-3 och Hälsa fiskolivoljavalnötter

Eikosanoider

De essentiella fettsyrorna omega-3 och omega-6 omvandlas till kraftfulla superhormoner i kroppen som kallas eikosanoider, t.ex. prostaglandin är en eikosanoid. Alla har 20 kolatomer och namnet kommer från grekiskans eikos som betyder 20. Nobelpriset i medicin gick 1982 till svenskarna Sune Bergström, Bengt Samuelsson och engelsmannen John Vane för sin forskning om eikosanoider, men den första eikosanoiden (prostaglandin) upptäcktes redan 1936 av svensken Ulf von Euler.

Många experter menar att balansen mellan omega-3 och omega-6 ska vara 1:1, d.v.s. att man ska få i sig lika mycket av båda för optimal hälsa. Eikosanoiderna kontrollerar andra hormoner och praktiskt taget alla viktiga funktioner i kroppen, som till exempel det centrala nervsystemet och immunförsvaret. De är därför mycket viktiga för hälsan och välbefinnandet. Det finns dessutom både goda och onda eikosanoider och en bra balans mellan dem uppnår man genom att äta mat som innehåller både omega-3 och omega-6. Annars kan de onda eikosanoiderna få övertaget i kroppen.

Det finns också fler saker som påverkar dessa hormonliknande signalsubstanser. Det som styr andelen goda och onda eikosanoider är framför allt förhållandet mellan hormonerna insulin och glukagon. En diet som består av mycket kolhydrater - i synnerhet snabba kolhydrater - skapar mycket insulin i kroppen, vilket gör att det bildas mycket onda eikosanoider. Detta resulterar i försämrad hälsa. En mer balanserad diet vad gäller relationen mellan kolhydrat-protein-fett skapar däremot mer glukagon och fler goda eikosanoider vilket gynnar hälsan. Fettsyran EPA, som består av 20 kolatomer, är en mycket viktig del i det här sammanhanget eftersom att den hjälper till att skapa fler goda eikosanoider. Enligt forskaren Barry Sears så kan en för stor konsumtion av den kortkedjade omega-3-fettsyran ALA störa produktionen av eikosanoider, vilket också är fallet med transfetter.

Barry Sears tar upp ett exempel i sin bok för att förklara varför både goda och onda eikosanoider behövs. De goda gör så att blodet inte klumpar sig och är bra för att undvika proppar i blodkärlen. Men när man blöder så behövs de onda eikosanoiderna för att blodet ska klumpa sig och stoppa blödningen. Det är därför som balansen mellan de goda och onda eikosanoiderna är viktigt eftersom att de båda behövs i kroppen.

Det är alltså obalanser i kroppen som leder till sjukdomar; obalans mellan insulin och glukagon, mellan goda och onda eikosanoider, mellan omega-3 och omega-6 och intaget av kolhydrat-protein-fett. Om man äter rätt så justeras nivåerna automatiskt och därför är en bra och balanserad kost bra för hälsan. Vill du läsa mer om eikosanoider och varför snabba kolhydrater som socker, potatis och vitt bröd är dåligt för hälsan så ska du läsa "Zonen - Ät för en bättre livskvalitet" av Barry Sears.