Idrottare

De nyttiga omega-3-fettsyrorna EPA och DHA kan göra att idrottare kan få ut mer av sin träning. Enligt den senaste forskningen så kan fiskolja förbättra ansträngningsastma och fettförbränning för idrottsmän. Här kan du som tränar läsa mer om varför de viktiga omega-3-fettsyrorna kan vara bra för dig.

Idrottsastma

Ansträngningsastma eller idrottsastma som idrottare kan drabbas av under idrottsutövning kan lindras av fiskolja enligt en studie från 2003 (Mickleborough et al.). I studien deltog tio elitidrottare med andningsbesvär och en kontrollgrupp som bestod av tio elitidrottare utan andningsbesvär. Deltagarna fick 3,2 gram EPA och 2,2 gram DHA eller placebo (olivolja) dagligen under tre veckor.

I kontrollgruppen såg man inte någon effekt på lungfunktionen före eller efter träning. I gruppen med andningsbesvär såg man inte heller någon effekt före träning; men däremot efter träningen visade resultaten på en kraftigt förbättrad lungfunktion samt en signifikant minskad användning av luftrörsvidgande medicin för de som fått ett tillskott av omega-3. Dessutom så fann forskarna en ökning av koncentrationen av omega-3 i fosfolipiderna, vilket är fetter i cellmembranen, samt en minskning av inflammatoriska eikosanoider och cytokiner. Den här studien och tidigare studier har nämligen visat att förekomsten av inflammatoriska eikosanoider och cytokiner ökar efter ansträngning hos individer med mild astma.

De onda och inflammatoriska eikosanoiderna är omega-6-derivat som kan orsaka sammandragning av luftvägarna, och de goda eikosanoiderna som motverkar inflammationer är omega-3-derivat. Det är framför allt fettsyran EPA som är anti-inflammatorisk.

Astma är en inflammatorisk luftvägssjukdom och det goda resultatet beror sannolikt på fiskoljans inflammationhämmande egenskaper. Man bör dock vara lite skeptisk till resultaten eftersom att det var en mycket liten studie med endast 20 idrottsmän. Därför behövs det fler och större studier innan man kan dra några säkra slutsatser om omega-3 de facto har någon effekt på idrottsastma. Forskarna spekulerar också om att de andningsbesvär som idrottare drabbas av vid hård träning kan vara annorlunda än vanlig astma, detta eftersom att omega-3 inte tycks ha någon positiv verkan på patienter med vanlig astma (Arm et al.).

Prestationsförmåga och fettförbränning

Det finns bevis för att fiskolja kan öka fettförbränningen under träning. Sju fysiskt aktiva män i åldern 21–27 genomförde fysisk ansträngning i form av joggning under 60 minuter. Testet gjordes i tre omgångar med tre olika förutsättningar: (1) joggning på tom mage, (2) intag av en fet måltid fyra timmar innan joggning, (3) och intag av en fet måltid fyra timmar innan joggning + fiskolja. Intaget av fiskolja fyra timmar innan den fysiska aktiviteten visade inte på några effekter.

Testen genomfördes sedan ytterligare en gång då männen hade intagit fyra gram fiskolja dagligen under tre veckor. Det regelbundna intaget gjorde att den totala fettförbrukning (Kcal) under träningen ökade signifikant i alla tre omgångarna. Forskarna skriver därför att fiskolja som tas regelbundet kan förutom att ge goda hälsoeffekter kanske dessutom öka fettförbränning och prestationsförmåga (Huffman et al.).