Köpguide

Det har kommit många frågor om omega-3 och den vanligaste är: ”Vilket märke ska jag köpa?” och ”Vilken fiskolja rekommenderar ni?”. Därför kommer här en köpguide för dig som funderar på vilken fiskolja man ska välja i det stora utbudet. I den här guiden rekommenderas inget specifikt märke framför ett annat, men istället kommer du att få tillräckligt med information så att du själv kan göra ett bra val.

När det gäller fiskolja så är kvaliteten mycket viktig. Satsa därför på hög kvalitet istället för att köpa den produkt som är billigast, eller den produkt som innehåller mest av fettsyrorna EPA och DHA. Det är huvudsakligen fiskoljans renhet och stabilitet som är de viktigaste måtten på dess kvalitet. Undvik alla undermåliga produkter som finns till försäljning och som faktiskt kan ställa till med mer skada än nytta i kroppen.

Det kan finnas små mängder PCB och dioxiner i fiskolja, och det är särskilt foster och unga barn som är känsliga för dessa miljögifter. Därför bör ammande och gravida kvinnor som redan äter, eller vill börja med, omega-3 välja en fiskolja som innehåller minimalt med dessa föroreningar.

När det gäller en fiskoljas kvalitetet så är också viktigt hur stabil den är, d.v.s. dess benägenhet att oxidera. Om oljan oxiderar för mycket så härsknar den. Då bildas fria radikaler i oljan som angriper kroppens celler, istället för att förbättra cellernas funktion och förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Det innebär att man missar mycket av de positiva effekter som omega-3 annars kan ha på vår hälsa. Peroxidvärdet bör ligga under 10 när fiskoljan konsumeras.

Hur vet man då att fiskoljan inte har härsknat? För att testa detta kan man bita sönder en kapsel så att man känner hur oljan smakar. Om det är en kvalitetsprodukt så ska oljan inte smaka eller lukta så mycket, utan vara relativt neutral i sin karaktär. Konsumera inte fiskolja som luktar eller smakar illa! Då är det antingen dålig kvalitet på produkten, eller så har den blivit för gammal, och då är det bäst att kasta bort den.

Hur gör jag för att hitta en bra produkt?

När det gäller fiskolja så kan dessa registreras och säljas antingen som naturläkemedel eller som kosttillskott. Det är Läkemedelsverket som kontrollerar att naturläkemedel håller tillräckligt hög kvalitet avseende produktens effekt och säkerhet. Kraven för tillverkning är lika högt ställda som för läkemedel. För kosttillskott däremot finns inga sådana kvalitetskrav, men det betyder inte automatiskt att ett naturläkemedel är bättre än ett kosttillskott.

Nu när vi har begränsat antalet fiskoljor till endast de godkända produkterna så kan man gå vidare och titta efter fler tester som gjorts av olika oberoende instanser. Försök att hitta tester som redovisar hur de olika produkterna står sig i förhållande till varandra, så att man kan jämföra dem avseende renhet och stabilitet.

Livsmedelsverket testade under 2004 ett antal fiskoljor som då fanns på marknaden vad gäller innehållet av PCB och dioxiner. Resultaten från denna undersökning kan ge en mycket bra vägledning när man letar efter en ren och bra produkt. Dessutom har den norska tidningen Mat & Helse testat några fiskoljor. De testade både hur mycket miljögifter som fanns och stabiliteten.

Köp din omega-3 av seriösa företag som du litar på, och se upp för oseriösa företag som säljer undermåliga produkter. Undvik därför att köpa fiskolja som inte har testats för då vet man inte vad det är för kvalitet eller vad de innehåller.

För mer information om omega-3 och hur man bäst förvarar den, läs mer om detta på sidan om kosttillskott.