Miljögifter

Det finns små mängder miljögifter i fiskoljor som finns på marknaden, och inom EU finns ett gränsvärde för dioxiner och dioxinlika PCB-ämnen. Det tolerabla intaget har fastställts till 2 pg/kg kroppsvikt och dag. I en undersökning av Livsmedelsverket från 2004 testades 16 fiskoljor, 1 torskleverolja och 1 hajleverolja som såldes i Sverige under februari 2003. Tabellen visar att Eskimo-3 och Anjo Omega-3 klarade sig bra i testet jämfört med de övriga.

Varunamn Tillverkare Dioxin-TEQ (pg/g fett) PCB-TEQ (pg/g fett)
lower-bound upper-bound lower-bound upper-bound
ACO Omega-3 (k) ACO 0,14 0,74 0,07 0,09
Anjo Omega-3 (l) Birger Ledin 0,08 0,27 0,08 0,08
Bio Marin (k) Pharma Nord 1,1 1,6 15 15
Biomega 3 (l) Macronova 0,09 0,69 1,6 1,6
Eskimo-3 (l) Ferrosan 0,09 0,66 0,06 0,07
Eskimo-3 kids (l) Ferrosan 0,17 0,75 0,05 0,06
Eye Q (l) Kestsugo AB 0,15 0,68 0,26 0,26
Fiskolja (l) Naturapoteket 0,14 0,70 2,0 2,0
Hajleverolja (k) Skip/Big Boss 0,69 1,1 2,5 2,5
Marlic (k) Macronova 0,48 0,98 2,0 2,0
Omega-3 extra (k) Friggs 0,29 0,86 0,31 0,33
Omega-max (k) Maxmedica 0,39 0,86 0,06 0,07
Pikasol (k) Cederroth 0,41 0,90 2,3 2,3
Pikasol Forte (k) Cederroth 0,32 0,81 1,7 1,8
Torskleverolja (k) Naturapoteket 2,1 2,1 6,3 6,3
Triomega (k) Cederroth 0,19 0,74 0,18 0,20
Triomega (l) Cederroth 0,14 0,72 0,12 0,13
Triomega kids (k) Cederroth 0,23 0,71 0,22 0,23
Källa: Livsmedelsverket
l = lösning, k = kapsel, 1 pikogram = 0,000000000001 gram

 

Norsk test av fiskolja

Den norska tidskriften Mat & Helse har också låtit genomföra ett test av ett antal fiskoljor som finns på den norska marknaden. Innehåll av dioxiner och PCB undersöktes i nio fiskoljor och en sälolja. I testet som publicerades i december 2005 testades också fiskoljornas stabilitet.

Produkt
Dioxin (WHO TEQ)
PCB (WHO TEQ)
Collett Triomar
0,31
0,59
Medtech Eskimo-3
0,35
0,07
Möller Godt for hjertet
0,46
0,094
Nordic Naturals Omega 3
0,49
0,054
Nordic Naturals Ultimate
0,50
0,68
Pharma Nord Bio Marin
6,1
19
Pronova Pikasol
0,33
0,23
Ruis Selolje
0,32
0,27
Vesterålens naturprodukter Fri flyt
0,59
2,2
Vitomega Vitomega
0,50
0,14
Källa: Mat & Helse