månadsarkiv: juni 2006

Fiskolja skyddar inte mot arrytmier bland hjärtsjuka

En studie [1] som publicerades i Journal of the American Medical Association (juni 2006) hittade inga bevis för att omega-3 hjälper mot arrytmier bland hjärtsjuka patienter. De 546 patienter som deltog i undersökningen hade allvarliga hjärtproblem, de hade därför en defibrillator inopererad som ska kunna ge hjärtat en elchock när det slår oregelbundet.

En grupp patienter fick ett tillskott som bestod av två gram fiskolja per dag medan kontrollgruppen fick placebo. Under perioden dog 30 procent av de som fick fiskolja, och för kontrollgruppen var motsvarande siffra 33 procent. I sin slutsats skriver därför forskarna att de inte fann några övertygande bevis för att omega-3 har någon skyddande effekt bland dessa patienter.

1) Ingeborg et al. Effect of Fish Oil on Ventricular Tachyarrhythmia and Death in Patients With Implantable Cardioverter Defibrillators.

Fiskolja till skolbarn i Storbritannien?

En expertgrupp ska utreda om de brittiska myndigheterna bör ge fiskolja till alla skolbarn skriver tidningen The Independent. Regeringens rådgörande organ för mat (The Food Standards Agency) håller just nu på med denna utredning för att ta reda på vilken effekt omega-3 har på barns koncentration och beteende. Det finns nämligen en betydande risk för att de inte får i sig tillräckligt med omega-3-fettsyror eftersom att barn sällan eller aldrig äter fet fisk som lax och sardiner. Enligt en ny rapport så har konsumtionen av fettsyror minskat med så mycket som 80 procent under det senaste seklet.

Fettsyrorna EPA och DHA är viktiga för hjärnans utveckling och det finns forskning som visar att barn lättare kan koncentrera sig i klassrummet om de får ett tillskott med dessa två fettsyror. I artikeln nämns studien i Durham (läs mer om Durhamstudien) som visat på markanta förbättringar i elevernas koncentration och läsförmåga, samt en undersökning i Bradford med liknande positiva resultat.

Fiskolja bra mot depression

I sin senaste utgåva (juni 2006) skriver The American Journal of Psychiatry att forskningen om depression och omega-3 fortsätter att visa goda resultat. Parker et al. [1] har gjort en genomgång av forskningen inom detta område och kan konstatera att det faktiskt föreligger ett samband mellan humörstörningar och intag av de långkedjade omega-3-fettsyrorna som framför allt finns i fisk och skaldjur.

Flera rapporter har visat att brist på omega-3-fettsyrorna är en viktig faktor när det gäller humörstörningar som depression och därför kan ett tillskott av fiskolja lindra dessa symtom. Författarna påpekar också att de gärna skulle vilja se fler studier inom området för att klarlägga om det är fiskfettsyran EPA eller DHA som är mest verksamt.

Eftersom att omega-3 tidigare har visat på positiva effekter bland vuxna individer så har Nemets et al. [2] undersökt om det kan ha samma effekt på barn som drabbats av depressioner. I studien deltog barn mellan 6 och 12 år. Bland de som fått aktiva kapslar med DHA och EPA rapporterades en minskning av depressiva symtom på 50 procent, och förbättringen blev synbar åtta veckor in i studien. Kontrollgruppen som fått placebo upplevde däremot inte någon förbättring.

I ytterligare en studie [3] undersöktes om koncentrationen av fleromättade fettsyror i cellmembranens fetter (fosfolipiderna) hade någon påverkan på självmordsrisk. Undersökning pågick under en 2-årsperiod och forskarna fann att både en låg koncentration av DHA och en låg kvot av omega-3/omega-6 ökade risken för självmordsförsök bland de som deltog i studien.

Läs mer om hur omega-3 kan påverka sjukdomar och hälsa.

1) Parker, Gibson, Brotchie, Heruc, Rees, Hadzi-Pavlovic. Omega-3 Fatty Acids and Mood Disorders.

2) Nemets, Nemets, Apter, Bracha, Belmaker. Omega-3 Treatment of Childhood Depression: A Controlled, Double-Blind Pilot Study.

3) Sublette, Hibbeln, Galfalvy, Oquendo, Mann. Omega-3 Polyunsaturated Essential Fatty Acid Status as a Predictor of Future Suicide Risk.

Läkemedelsverkets nya riktlinjer

Läkemedelsverket rekommenderar inte omega-3 för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom hos friska individer i sina nya riktlinjer. Beslutet grundas på en ny undersökning som publicerades i British Journal of Medicine (Hooper et al.) [1]. Läkemedelsverket skriver att “en stor metaanalys har inte givit hållpunkter för att behandling med omega-3-fettsyror minskar sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom eller stroke vid primär prevention”. Primär prevention är förebyggande åtgärder som riktas mot friska personer.

Många experter som forskar inom ämnesområdet har dock kritiserat rapporten och författaren själv skriver efter kritiken i en kommentar att “vi har inte rapporterat att ‘långkedjade omega-3 inte ger något skydd mot hjärtsjukdom‘, att ‘omega-3 inte har någon effekt på total dödlighet, kombinerade hjärt-kärlproblem eller cancer‘ eller att omega-3-fetter ‘inte gör någon nytta’, det är inte vad vi fann, eller vad vi rapporterade (trots att vi blivit felaktigt citerade i stora delar av pressen)”.

Cardinova som är en tillverkare av fiskolja kommenterar rapporten på sin webbplats och nämner att det var när en studie med patienter som hade angina pectoris (bröstsmärtor) togs med i metaanalysen och som ändrade resultaten, från mycket positiva till mindre positiva. Dessutom har tidigare studier visat att instabil fiskolja (se test av fiskoljors stabilitet) gör att fett i kroppens celler härsknar, vilket kan ge upphov till negativa hälsoeffekter för dessa patienter. Det finns dessutom två andra stora studier som nyligen presenterats där omega-3 har visat på mycket positiva effekter.

1) Risks and benefits of omega 3 fats for mortality, cardiovascular disease, and cancer: systematic review (BMJ 2006;332:752-760).