månadsarkiv: juli 2006

Fiskolja skyddar ögonen

Att de långkedjade omega-3-fettsyrorna har goda effekter på hälsan är något som har har konstaterats i flertalet vetenskapliga rapporter under de senaste åren. De viktiga fiskfettsyrorna DHA och EPA kan dessutom skydda ögonen mot åldersförändringar i gula fläcken, detta enligt två nya studier som publicerats i Archives of Ophthalmology – en medicinsk tidskrift om ögonsjukdomar.

Åldersförändringar i gula fläcken kallas också åldersrelaterad makuladegeneration och det är en ögonsjukdom som drabbar många äldre.

Studie från USA (Seddon, 2006)

I en amerikansk tvillingstudie [1] deltog 681 män med en medelålder på runt 75 år. Data samlades in via frågeformulär där de fick besvara frågor om livsstil, det ingick bland annat frågor om rökning, fysisk aktivitet och matvanor. En tredjedel av männen (222 st) hade måttlig till allvarlig åldersrelaterad makuladegeneration medan medan resterande två tredjedelar (459 st) hade begynnande symtom eller inga symtom alls.

Bland de som åt fisk minst två gånger i veckan var förekomsten av sjukdomen 45 % lägre jämfört med de som åt fisk mindre än en gång i veckan. Även som kosttillskott hade omega-3 en positiv effekt. Forskarna noterar dessutom att risken att drabbas av åldersrelaterad makuladegeneration var lägst bland de som åt mycket omega-3 samtidigt som de fick i sig begränsade mängder omega-6, d.v.s. att kvoten omega-3/omega-6 var hög. Den bör enligt forskarna ligga på 1:3 eller 1:4.

En sak som däremot ökade risken för att drabbas av denna ögonsjukdom var rökning. Risken för rökare var 1,9 gånger så stor jämfört med ickerökare. Motsvarande siffra för personer som rökt tidigare men slutat var nästan lika hög (1,7).

Studie från Australien (Chua, 2006)

Den här studien [2] gjordes i Australien där 2900 personer deltog och medelåldern låg på runt 65 år. Deltagarna fick också i denna studie fylla i ett frågeformulär om matvanor m.m. Fem år senare genomfördes dessutom en ögonundersökning för att utröna vilka som utvecklat sjukdomen.

Konsumtion av fisk minst en gång per vecka visade på 40 % lägre risk att utveckla åldersrelaterad makuladegeneration jämfört med de som aldrig eller mycket sällan åt fisk (mindre än en gång per månad).

I de här två studierna undersöktes inte vilken typ av fisk som deltagarna åt, men för att få i sig mycket omega-3 så bör man äta fet fisk som lax, makrill, sardin och sill. Man bör också tänka på att fisk som odlas inte alltid innehåller de nyttiga fiskfettsyrorna om de inte ingår i fodret. Läs mer om vilka livsmedel som innehåller omega-3 och andra sjukdomar som kan bero på brist på omega-3.

1) Seddon, J. Archives of Ophthalmology, juli 2006; Vol. 124: pp. 995-1001.
2) Chua, B. Archives of Ophthalmology, juli 2006; Vol. 124: pp. 981-986.