månadsarkiv: september 2006

Fet fisk och njurcancer

Forskare vid Karolinska institutet konstaterar att kvinnor som äter fet fisk minskar risken för att drabbas av njurcancer. Det var 61 433 svenska kvinnor i åldern 40-76 som fick fylla i ett frågeformulär om sina matvanor. Studien publiceras idag i The Journal of the American Medical Association.

Information om kvinnornas matvanor inhämtades under åren 1987-1990 och ytterligare en gång 1997 i samband med mammografiundersökning. Forskarna har sedan kontrollerat svaren i enkäten mot cancerregistret.

De kvinnor som som angivit att de åt fet fisk (sardin, makrill, lax och sill) minst en gång per vecka under perioden 1987-2004 hade 74 % minskad risk att drabbas av njurcancer. Anledning kan vara att fet fisk innehåller mycket mer omega-3 och vitamin D jämfört med mager fisk. I studien räknas torsk och tonfisk som mager fisk.

Alicja Wolk et al. Long-term Fatty Fish Consumption and Renal Cell Carcinoma Incidence in Women. JAMA 2006;296:1371-1376.

Fiskolja till 5000 elever

I Durham fortsätter skolmyndigheterna att undersöka om tillskott av omega-3 kan hjälpa skolungdomars inlärning. Denna gång är det 5000 ungdomar i 15-års åldern som ska få kapslar med fiskolja, detta för att utröna om deras resultat vid examen nästa sommar blir bättre än förväntat. Resultaten från studien förväntas under augusti 2007.

Läkemedelsföretaget Equazen har donerat kapslar av märket Eye q till skoldistriktet i Durham till ett värde av en miljon pund. Tidigare erfarenheter av tillskott av omega-3 till yngre skolbarn i Durham har visat på markanta förbättringar i både läsning och koncentration. Förhoppningen är att även denna studie ska påvisa att tillskott av essentiella fettsyror kan förbättra skolungdomarnas inlärningsförmåga.

Läs mer om barn och omega-3 samt om Oxford-Durhamstudien.