Effekt av omega-3 vid tidig Alzheimer

Forskare vid Karolinska Institutet har funnit att omega-3 kan lindra symtomen vid begynnande Alzheimer. Vid mer långtgången och allvarlig Alzheimer däremot såg forskarna ingen effekt. Resultaten publiceras i månadens nummer av Archives of Neurology.

Fettsyrorna EPA och DHA tillhör familjen omega-3 och dessa finns i fisk och skaldjur. I den här studien [1] fick 89 patienter med Alzheimer ett tillskott innehållandes 0,6 gram EPA och 1,7 gram DHA under sex månader.

En kontrollgrupp bestående av 85 patienter fick kapslar med placebo, men under de nästföljande sex månaderna fick även denna grupp aktiva kaplar med omega-3. Patienterna genomgick tester för att kontrollera deras kognitiva förmåga.

Forskarna fann ingen skillnad mellan de två grupperna efter sex månader, med undantag för en undergrupp bestående 32 patienter med mycket lindrig Alzheimer. Dessa rapporterades uppleva en mindre försämring av den kognitiva förmågan jämfört med kontrollgruppen. Samma effekt hade ett tillskott av omega-3 på kontrollgruppen när dessa patienter också fick aktiva kapslar under det sista halvåret.

Läs mer om Alzheimer och andra sjukdomar.