Fet fisk och njurcancer

Forskare vid Karolinska institutet konstaterar att kvinnor som äter fet fisk minskar risken för att drabbas av njurcancer. Det var 61 433 svenska kvinnor i åldern 40-76 som fick fylla i ett frågeformulär om sina matvanor. Studien publiceras idag i The Journal of the American Medical Association.

Information om kvinnornas matvanor inhämtades under åren 1987-1990 och ytterligare en gång 1997 i samband med mammografiundersökning. Forskarna har sedan kontrollerat svaren i enkäten mot cancerregistret.

De kvinnor som som angivit att de åt fet fisk (sardin, makrill, lax och sill) minst en gång per vecka under perioden 1987-2004 hade 74 % minskad risk att drabbas av njurcancer. Anledning kan vara att fet fisk innehåller mycket mer omega-3 och vitamin D jämfört med mager fisk. I studien räknas torsk och tonfisk som mager fisk.

Alicja Wolk et al. Long-term Fatty Fish Consumption and Renal Cell Carcinoma Incidence in Women. JAMA 2006;296:1371-1376.