Fisk mer nyttigt än farligt

Fisk är nyttig mat som är bra för hälsan och hjärnan, och det som gör fisken nyttig är att den innehåller fettsyrorna omega-3. Det är särskilt fet fisk som innehåller mycket omega-3 i form av fettsyrorna eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA) som kan förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

På senare tid har det dessutom kommit många varningar för miljögifter när det gäller fisk. Nu konstaterar dock forskare vid Harvard School of Public Health att nyttan med att äta fisk vida överväger faran med miljöföroreningarna.

Författarna till rapporten har gått igenom ett stort antal tidigare studier som tittat på fördelarna med omega-3 samt hälsoriskerna med miljögifter. De har lagt fokus på hjärt-kärlsjukdomar och hjärnans utveckling för spädbarn.

Fördelarna med att regelbundet äta fisk är stora, risken att dö i hjärtsjukdomar minskar med 36 procent. I de kliniska tester som ingår i rapporten såg forskarna totalt sett en minskad risk för tidig död på 17 procent. Det är också sannolikt att hjärnans utveckling påverkas positivt när foster och spädbarn får i sig omega-3 via modern. Dessutom ger fet fisk som innehåller extra mycket omega-3 större fördelar än mager fisk.

Forskarna fann att kvicksilver kan minska den positiva effekten på hjärta och kärl, men att fördelarna med fiskkonsumtion ändå överväger. Unga barn och gravida/ammande kvinnor bör dock undvika fisk som innehåller mycket miljögifter, detta eftersom att kvicksilver kan ha negativa effekter på fosters och unga barns hjärnor. Stora fiskar som är högt upp i matkedjan innehåller ofta mer miljögifter än småfisk, dels eftersom att de lever längre och att de dessutom äter de mindre fiskarna, och på så sätt får i sig också deras gifter.

En annan sak som nämns är att av den PCB och dioxiner som finns i maten i USA, så kommer endast 9 procent från fisk och skaldjur. De övriga 90 procenten kommer från annan mat som kött, grönsaker och mjölkprodukter.

Läs mer om fisk och andra livsmedel.

Mozaffarian, E. Rimm. Fish Intake, Contaminants, and Human Health: Evaluating the Risks and the Benefits, JAMA 2006;296:1885-1899.