Fiskolja bra mot depression

I sin senaste utgåva (juni 2006) skriver The American Journal of Psychiatry att forskningen om depression och omega-3 fortsätter att visa goda resultat. Parker et al. [1] har gjort en genomgång av forskningen inom detta område och kan konstatera att det faktiskt föreligger ett samband mellan humörstörningar och intag av de långkedjade omega-3-fettsyrorna som framför allt finns i fisk och skaldjur.

Flera rapporter har visat att brist på omega-3-fettsyrorna är en viktig faktor när det gäller humörstörningar som depression och därför kan ett tillskott av fiskolja lindra dessa symtom. Författarna påpekar också att de gärna skulle vilja se fler studier inom området för att klarlägga om det är fiskfettsyran EPA eller DHA som är mest verksamt.

Eftersom att omega-3 tidigare har visat på positiva effekter bland vuxna individer så har Nemets et al. [2] undersökt om det kan ha samma effekt på barn som drabbats av depressioner. I studien deltog barn mellan 6 och 12 år. Bland de som fått aktiva kapslar med DHA och EPA rapporterades en minskning av depressiva symtom på 50 procent, och förbättringen blev synbar åtta veckor in i studien. Kontrollgruppen som fått placebo upplevde däremot inte någon förbättring.

I ytterligare en studie [3] undersöktes om koncentrationen av fleromättade fettsyror i cellmembranens fetter (fosfolipiderna) hade någon påverkan på självmordsrisk. Undersökning pågick under en 2-årsperiod och forskarna fann att både en låg koncentration av DHA och en låg kvot av omega-3/omega-6 ökade risken för självmordsförsök bland de som deltog i studien.

Läs mer om hur omega-3 kan påverka sjukdomar och hälsa.

1) Parker, Gibson, Brotchie, Heruc, Rees, Hadzi-Pavlovic. Omega-3 Fatty Acids and Mood Disorders.

2) Nemets, Nemets, Apter, Bracha, Belmaker. Omega-3 Treatment of Childhood Depression: A Controlled, Double-Blind Pilot Study.

3) Sublette, Hibbeln, Galfalvy, Oquendo, Mann. Omega-3 Polyunsaturated Essential Fatty Acid Status as a Predictor of Future Suicide Risk.