Fiskolja till 5000 elever

I Durham fortsätter skolmyndigheterna att undersöka om tillskott av omega-3 kan hjälpa skolungdomars inlärning. Denna gång är det 5000 ungdomar i 15-års åldern som ska få kapslar med fiskolja, detta för att utröna om deras resultat vid examen nästa sommar blir bättre än förväntat. Resultaten från studien förväntas under augusti 2007.

Läkemedelsföretaget Equazen har donerat kapslar av märket Eye q till skoldistriktet i Durham till ett värde av en miljon pund. Tidigare erfarenheter av tillskott av omega-3 till yngre skolbarn i Durham har visat på markanta förbättringar i både läsning och koncentration. Förhoppningen är att även denna studie ska påvisa att tillskott av essentiella fettsyror kan förbättra skolungdomarnas inlärningsförmåga.

Läs mer om barn och omega-3 samt om Oxford-Durhamstudien.