Läkemedelsverkets nya riktlinjer

Läkemedelsverket rekommenderar inte omega-3 för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom hos friska individer i sina nya riktlinjer. Beslutet grundas på en ny undersökning som publicerades i British Journal of Medicine (Hooper et al.) [1]. Läkemedelsverket skriver att “en stor metaanalys har inte givit hållpunkter för att behandling med omega-3-fettsyror minskar sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom eller stroke vid primär prevention”. Primär prevention är förebyggande åtgärder som riktas mot friska personer.

Många experter som forskar inom ämnesområdet har dock kritiserat rapporten och författaren själv skriver efter kritiken i en kommentar att “vi har inte rapporterat att ‘långkedjade omega-3 inte ger något skydd mot hjärtsjukdom‘, att ‘omega-3 inte har någon effekt på total dödlighet, kombinerade hjärt-kärlproblem eller cancer‘ eller att omega-3-fetter ‘inte gör någon nytta’, det är inte vad vi fann, eller vad vi rapporterade (trots att vi blivit felaktigt citerade i stora delar av pressen)”.

Cardinova som är en tillverkare av fiskolja kommenterar rapporten på sin webbplats och nämner att det var när en studie med patienter som hade angina pectoris (bröstsmärtor) togs med i metaanalysen och som ändrade resultaten, från mycket positiva till mindre positiva. Dessutom har tidigare studier visat att instabil fiskolja (se test av fiskoljors stabilitet) gör att fett i kroppens celler härsknar, vilket kan ge upphov till negativa hälsoeffekter för dessa patienter. Det finns dessutom två andra stora studier som nyligen presenterats där omega-3 har visat på mycket positiva effekter.

1) Risks and benefits of omega 3 fats for mortality, cardiovascular disease, and cancer: systematic review (BMJ 2006;332:752-760).