månadsarkiv: januari 2007

Barn äter för lite grönsaker och fett

I en avhandling från Sahlgrenska Akademin konstateras att fyraåringar som äter en fetrik kost väger mindre, samt att många barn äter alldeles för lite grönsaker och fett. Framför allt äter de för lite omega-3 som bland annat finns i fet fisk, linfröolja och valnötter.

Studien genomfördes i Göteborg och 200 fyraåringar deltog. Barnens matvanor, livsstil och BMI studerades. Av de 200 fyraåringarna var 20 procent överviktiga och 2 procent feta. De flesta av dem kom från goda socioekonomiska förhållanden.

  • 70 procent av fyraåringarna fick i sig för lite järn.
  • 20 procent fick i sig för lite kalk.
  • 25 procent av barnens energiintag kom från godis och sötsaker.
  • 33 procent fick i sig för lite omättat fett, särskilt omega-3. De barnen vägde också mer.
  • I genomsnitt åt de endast 35 procent av det rekommenderade intaget av frukt och grönsaker.

Malin Haglund Garemo som har lagt fram avhandlingen säger att andra studier också har visat att överviktiga barn ofta har brist på omega-3.

Hälsosam mat och motion förbättrar elevers beteende

En hälsokampanj som genomförts på en engelsk skola i stadsdelen Merton (London) har visat på mycket goda resultat när det gäller elevernas inlärning och beteende. Det är den ideella stiftelsen “Food for the Brain” som införde ett hälsoprogram under sju månader med hälsosam skolmat, motion och kosttillskott med omega-3 och vitaminer.

Av de 90 elever som deltog i programmet visade 49 av dem tydliga tecken på ADHD, enligt det mätverktyg som användes (Teacher Conner’s Rating). Resultaten av kostomläggningen och motionen gjorde att de olika symtomen på beteendestörningar och koncentrationsproblem bland eleverna kraftigt minskade.

Symtom TCR* PCR**
Oro och blyghet -10 % -18 %
Ouppmärksamhet -9,3 % -16 %
Sociala problem -9 % -16 %
Rastlöshet och impulsivitet -5,6 % -15 %

* TCR = Teacher Conner’s Rating (lärarnas bedömning)
** PCR = Parent Conner’s Rating (föräldrarnas bedömning)

Den fiskolja som användes i Merton var Eye q, som förutom omega-3 också innehåller små mängder omega-6.

Tidigare studier vid Durham har också visat att tillskott med omega-3 kan förbättra elevers resultat i skolan. Läs mer om Oxford-Durhamstudien.