månadsarkiv: februari 2007

Hög fiskkonsumtion bland gravida gör barnen smartare

Gravida kvinnor som äter mycket fisk föder barn som utvecklas bättre både verbalt och socialt. Detta enligt en studie som publicerades i The Lancet.

I Bristol (England ) följdes 11.875 gravida kvinnor som skulle föda barn någon gång mellan april 1991 och december 1992. De fick fylla i frågeformulär om sin diet och sitt barns utveckling.

En låg konsumtion av fisk och skaldjur under graviditeten (mindre än 340 g/vecka) ökade risken att barnet var bland de 25 % som hade sämst utveckling i verbal intelligens. Detta jämfört med de kvinnor som åt mer än tre fiskmåltider per vecka (mer än 340 g/vecka).

Barnen utvecklades inte heller optimalt i motorik, kommunikation och andra sociala förmågor vid en låg fiskkonsumtion, och ju längre konsumtionen var desto större var också risken för suboptimal motorisk och social utveckling.

Forskarna skriver att: “Dessa resultat visar att riskerna med att förlora näringsämnen var större än riskerna att skadas från exponering av små mängder föroreningar i 340 g fisk och skaldjur per vecka”.

De påpekar dessutom att tidigare studier har visat att omega-3 kan vara viktiga för barns verbala utveckling, och att resultaten i denna studie också kan bero på innehållet av omega-3 i fisk och skaldjur.

Fiskolja lindrar symtom vid Bechterews sjukdom

Bechterews sjukdom kallas också ankyloserande spondylit och det är en smärtsam inflammationssjukdom som drabbar ländrygg och höfter. Nu finns det bevis som tyder på att en hög dos marina omega-3-fettsyror skulle kunna lindra symtomen.

Vid Gällivare sjukhus har forskare genomfört en studie med patienter som lider av denna sjukdom som publicerades i Scandinavian Journal of Reumatology. Det var en mycket liten studie med bara 24 patienter som deltog och de var alla från Gällivareområdet. Dessa följdes i 21 veckor av forskarna, men endast 18 patienter fullföljde studien till slutet.

Bland de boende i området kring Gällivare är det 17 % som har anlag för Bechterews sjukdom, men det är bara 0,5 % som utvecklar den. Inuiterna har också ofta anlag för att utveckla Bechterews sjukdom, men bland dem är det mycket få som drabbas av sjukdomen. Detta kan bero på att de konsumerar en stor mängd fiskprodukter som innehåller mycket inflammationshämmande omega-3-fettsyror.

Deltagarna i studien delades in i två grupper, varav den ena fick en hög dos fiskolja (4,55 g/dag) och hälften fick en lite mindre dos (1,95 g/dag). Resultaten för gruppen som fick en hög dos omega-3 var mycket positiva och de rapportade en förbättring i sina symtom, men bland patienterna i den andra gruppen fann man inga förbättringar.

Studiens svagheter är att det var mycket få deltagare och att det inte fanns någon grupp som fick placebo.