månadsarkiv: september 2007

Omega-3 kan skydda mot diabetes

Barn som har släktningar med diabetes typ 1, eller som har anlag för diabetes, kan minska risken att drabbas av sjukdomen genom att äta omega-3. Detta enligt forskare på University of Colorado som publicerar en ny studie i Journal of the American Medical Association.

Under åren 1994-2006 testades 1.770 barn som ansågs befinna sig i en högriskgrupp för att utveckla diabetes. Forskarna kontrollerade årligen förekomsten ö-cells-antikroppar bland barnen.

Ö-cells-antikroppar anses vara en god indikator för att bedöma risken för att drabbas diabetes. Dessa kan ge upphov till diabetes genom att antikropparna attackerar och dödar de insulinproducerade cellerna. Ö-cells-antikroppar hittades hos 58 barn.

För att kontrollera om intaget av omega-3 hade något samband med förekomsten av ö-cells-antikroppar, samlade man in information om barnens matvanor via frågeformulär. Bland de barn som hade angett att de åt mycket kort- och långkedjade omega-3-fettsyror var sannolikheten att man fann ö-cells-antikroppar 55 procent lägre.

För att få fram ännu säkrare resultat testade forskarna dessutom förekomsten av omega-3 i cellmembranen på 244 av barnen. Bland de som hade omega-3 i cellmembranen var sannolikheten att de skulle ha ö-cells-antikroppar 37 procent lägre.

EU rekommenderar fiskolja under graviditeten

En expertgrupp finansierad av EU rekommenderar fiskolja till gravida kvinnor. Omega-3 kan göra att förlossningen underlättas och det kan också förbättra barnets utveckling.

Kommittén är sammansatt av experter från de två EU-finansierade projekten Early Nutrition Programming och Perinatal Lipid Nutrition. Deras rekommendation är att gravida kvinnor bör ta 200 mg DHA per dag. Dokosahexaensyra – som förkortas DHA – finns i fet fisk som lax och sill.

DHA kan förbättra utvecklingen av ögonen och hjärnan hos fostret. DHA kan också, enligt expertgruppen, göra att både förlossningen och födelsevikten blir hälsosammare.