Hälsosam mat och motion förbättrar elevers beteende

En hälsokampanj som genomförts på en engelsk skola i stadsdelen Merton (London) har visat på mycket goda resultat när det gäller elevernas inlärning och beteende. Det är den ideella stiftelsen “Food for the Brain” som införde ett hälsoprogram under sju månader med hälsosam skolmat, motion och kosttillskott med omega-3 och vitaminer.

Av de 90 elever som deltog i programmet visade 49 av dem tydliga tecken på ADHD, enligt det mätverktyg som användes (Teacher Conner’s Rating). Resultaten av kostomläggningen och motionen gjorde att de olika symtomen på beteendestörningar och koncentrationsproblem bland eleverna kraftigt minskade.

Symtom TCR* PCR**
Oro och blyghet -10 % -18 %
Ouppmärksamhet -9,3 % -16 %
Sociala problem -9 % -16 %
Rastlöshet och impulsivitet -5,6 % -15 %

* TCR = Teacher Conner’s Rating (lärarnas bedömning)
** PCR = Parent Conner’s Rating (föräldrarnas bedömning)

Den fiskolja som användes i Merton var Eye q, som förutom omega-3 också innehåller små mängder omega-6.

Tidigare studier vid Durham har också visat att tillskott med omega-3 kan förbättra elevers resultat i skolan. Läs mer om Oxford-Durhamstudien.