Livsmedelsverkets råd angående fiskkonsumtion

I Livsmedelsverkets nya rapport “Fiskkonsumtion” har man gått igenom forskningen kring fiskkonsumtion och risker med miljögifter som dioxiner, PCB och kvicksilver. Livsmedelsverket konstaterar i rapporten att nyttan av att äta fisk överväger riskerna i de allra flesta fall.

Myndigheten genomför en allmän översyn av sina kostråd och rapporten “Fiskkonsumtion” kommer att ligga till grund för de nya råden angående fiskkonsumtion. De råd som finns i dag betonar alltför mycket riskerna för gravida kvinnors fiskkonsumtion, säger nutritionist Wulf Becker på Livsmedelsverket. Foster behöver mycket omega-3 och därför kan gravida kvinnor behöva äta mer fisk än de gör i dag.

En högre konsumtion av fisk skulle dessutom minska dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar, enligt Wulf Becker. Fisk är nyttig mat som innehåller långkedjade omega-3-fettsyror samt jod, selen och vitamin D. Livsmedelsverket anser att vi bör äta fisk två till tre gånger i veckan.

Källa: www.slv.se