Omega-3 mot förlossningsdepression

En forskare vid University of New Hamshire skriver i en artikel att både amning och omega-3 kan hjälpa vid förlossningsdepression. Artikeln publicerades i International Breastfeeding Journal i maj.

Det har tidigare konstaterats att det finns ett samband mellan depression och inflammation. Depression i samband med förlossning drabbar 10-20 % av kvinnorna. En av anledningarna är att nivåerna av inflammatoriska cytokiner ökar markant i slutet av graviditeten.

Andra saker som kan höja nivåerna av cytokiner är stress, vilket kan orsakas av smärta och sömnstörningar. Amning är avslappnande både för modern och för barnet och kan minska stressnivåerna. Därför kan amning minska risken att drabbas av förlossningsdepression.

Dessutom är de långkedjade omega-3-fettsyrorna EPA och DHA inflammationshämmande. Dessa kan därför också minska risken för förlossningsdepression. Andra saker kan motverka depression är motion, kognitiv terapi och antidepressiva medel.