månadsarkiv: december 2008

Läkemedelsverket om omega-3 och ADHD

Läkemedelsverket har tagit fram nya rekommendationer för behandling av ADHD. Så här skriver Läkemedelsverket vad gäller omega-3:

“Omega-3-fettsyror ges ofta till barn med ADHD. Det finns dock endast ett fåtal dubbelblinda placebokontrollerade studier av tillägg av Omega-3-fettsyror vid ADHD och någon positiv effekt på ADHD-symtomkomplexet kan inte anses fastställd. Det finns dock vissa belägg för att Omega-3-fettsyror skulle kunna ha positiv effekt i vissa subgrupper av barn med ADHD och för vissa delsymtom av symtomkomplexet, men fortsatta studier är nödvändiga innan Omega-3 kan rekommenderas … Det finns inga kontrollerade kliniska effektstudier av Omega-3 på vuxna.”

Källa: www.lakemedelsverket.se