Är Becel nyttigt?

Sök i Google för att finna sanningen om Becel, samt huruvida detta margarin är nyttigt eller farligt för din hälsa.