Kostdoktorn och hans rekommendationer

Kostdoktorn (Andreas Eenfeldt) gör ett bra arbete som motvikt till industrins välavlönade professorer som alltför ofta tillåts agera lobbyister i riksmedia. Journalister tycks ofta lita blint och okritiskt på allt vad en professor säger.

I vissa kretsar gäller detta även Kostdoktorn, som i det närmaste hyllas som en slags frälsare av sina anhängare. Cirka 25.000 svenskar besöker hans blogg varje dag.

Eftersom att Kostdoktorn är utbildad läkare, driver Sveriges största hälsoblogg samt rekommenderar diverse produkter – däribland omega-3 – finns det anledning med en kort granskning.

Frågan är om Kostdoktorn är en bluff? Eller kan hans hälsoråd göra din familj friskare? Som så ofta finns det pengar med i bilden, vilket även inverkar på Kostdoktorns kostråd och rekommendationer.

Det faktum att Kostdoktorn utgör en motvikt mot industrin propaganda om att ”fett är farligt” är som sagt bra. För ju fler som törs ifrågasätta och kritisera  s.k. ”etablerade sanningar” och all propaganda som sprids av lobbyister desto bättre. Nyligen avslöjades till exempel jäv i samband med en massvaccinering, och i framtiden kommer säkerligen industrin att rekommendera ännu fler massvaccinationer. Detta är nämligen ett mycket kostnadseffektivt sätt för företagen att tjäna stora pengar.

Gör därför inte som många journalister som okritiskt lyssnar till vad professorer och läkare gärna berättar framför kameran. Det finns alltför ofta ekonomiska incitament i bakgrunden. Professorernas uttalanden (och till och med forskningsresultat) grundas alltför ofta på propaganda och desinformation som gynnar vissa ekonomiska intressen. Inom denna bransch är det nämligen kapitalet som styr i mycket stor utsträckning.

Kostdoktorns verksamhet och blogg

Den här korta granskningen handlar främst om Kostdoktorn och hans rekommendationer. Med tanke på att Kostdoktorn har ca 25.000 svenska besökare och 5.000 utländska borde han inkassera uppemot 100.000:- per månad på sin blogg. Detta bekräftas också när man tittar på Kostdoktorn AB:s bokslut från 2011 som finns tillgängligt på nätet. Enligt bokslutet omsatte han strax över miljonen, och torde ligga ännu lite högre nu.

Det är emellertid inte alla företag som får annonsera på www.kostdoktorn.se. Kostdoktorn skriver att han av: ”trovärdighetsskäl inte emot ekonomisk ersättning från livsmedels- eller läkemedelsindustrin och kan därför inte erbjuda annonsplats för sådant.” Därmed skulle man kunna tro att Kostdoktorn inte är jävig när han rekommenderar diverse produkter.

Sannolikt får inte Kostdoktorn några pengar från tillverkningsindustrin, men istället har han för vana att ”smyga in” reklamlänkar i sin blogg. Därmed får han provision på den försäljning som hans besökare genererar. Detta får han genom att vidarebefordra besökarna till olika företag genom sina s.k. ”rekommendationer”.

Men visst är det helt rätt att Kostdoktorn ska få tjäna pengar på sin blogg och arbetet mot industrins ”fettskräckspropaganda”, men om det enda syftet är att tjäna pengar genom att rekommendera produkter med diskutabel kvalitet är det mindre bra. Som läkare, och dessutom tevekändias numera, borde han vara mån om sitt rykte och inte sätta kapitalet framför konsumenternas hälsa.

De ”bra hälsoprodukter” som han rekommenderar tycks dessvärre i första hand vara bra för Kostdoktorns plånbok och inte nödvändigtvis bra för konsumenten. Därför är det enbart produkter som ger provision som rekommenderas av Kostdoktorn.

Kostdoktorns trovärdighet naggas således i kanten genom att han:

 • Huvudsakligen styrs av ett ekonomiskt intresse och rekommenderar produkter med grundval av detta.
 • Smyger in reklamlänkar i det som förövrigt uppfattas som redaktionell text. Besökare är nämligen mindre benägna att klicka på uppenbara reklamlänkar jämfört med vanliga länkar.
 • Vet inte mycket om de produkter han rekommenderar och huruvida de är nyttiga, farliga eller helt verkningslösa. Dock har han låtit testa de D-vitaminer han rekommenderar för att försäkra om att de faktiskt innehåller D-vitamin. Detta efter en D-vitaminskandal i Finland där vissa testade preparat innehöll några vitaminer.

Åter till de inledande frågorna:

 • Är Kostdoktorn är en bluff?
  Nja, det är nog att hårddra det. Dock handlar hans produktrekommendationer enbart om att tjäna pengar. Men i övrigt ger han ett ganska seriöst intryck.
 • Kan hans hälsoråd göra din familj friskare?
  Ja, det är mycket möjligt, men de preparat han marknadsför är kanske inte den bästa vägen till god hälsa.

Kostdoktorn rekommenderar omega-3

När det gäller fiskolja finns det enligt Kostdoktorn två ”bra hälsoprodukter”. Ett bättre ordval skulle kanske vara ”bra annonser”, eftersom det inte handlar om något annat än just annonser som genererar mycket pengar. Man bör därför vara medveten om att det finns bättre, effektivare, stabilare, billigare och renare fiskoljor på marknaden än de som rekommenderas av Kostdoktorn.

Tyvärr verkar inte de smått ”obskyra” fiskoljor som Kostdoktorn rekommenderar finnas hos särskilt många återförsäljare på nätet, vilket gör en prisjämförelse svår. De säljs i stort sett bara hos Kostdoktorns sponsor, och på den försäljning som besökarna genererar via reklamlänkar får Kostdoktorn minst 10 procent i provision.

Kostdoktorn rekommenderar:

 • PurePharma O3 – Högkoncentrerad fiskolja som har testats av en organisation som kallas IFOS, vilket är någon slags certifierings- och marknadsföringsorganisation och kontrolleras av det amerikanska företaget Nutrasource Diagnostics Inc. Högkoncentrerade fiskoljor som denna innehåller huvudsakligen fettsyrorna EPA och DHA. Övriga nyttiga fettsyror har därför tagits bort.
 • Active Care – Enligt Kostdoktorn är denna fiskolja en ”testvinnare”. Med detta menar han inte nödvändigtvis att produkten är bra. Här ska ”testvinnare” tolkas som att den ger mest omega-3 för pengarna bland de fiskojor som har undersökts av Testfakta. Enligt testet hade denna fiskolja också ”bara” 0,416 PCB-TEQ, men jämför man med andra test är värdet inte särskilt imponerande.

Tidigare har Kostdoktorn också rekommenderat Pikasol Forte som innehåller ännu mer PCB än Active Care.

Läkare är inte experter på kosttillskott

Läkare är sällan experter på enskilda fiskoljor eller andra kosttillskott, såvida de inte har betalt för att rekommendera vissa produkter vill säga. Då hittar man lätt flertalet personer som gärna delar med sig av sina rekommendationer.

Tyvärr får samtliga s.k. auktoriteter (läkare, professor, forskare etc.) inom hälsobranschen per automatik hög trovärdighet på grund av sina fina titlar. Därför kan de, antingen medvetet eller omedvetet, rekommendera hälsovådliga produkter och ge felaktiga kostråd som dessutom kan få stor spridning. Men skrapar man lite på ytan upptäcker man att det oftast finns ekonomiska intressen i bakgrunden.

Därför kan det vara hälsosamt att förhålla sig kritisk till det läkare och professorer säger i media och skriver på nätet. Dessa är alltför ofta i första hand lojala mot kapitalet och de företag som betalar deras lön.

Avslutningsvis skulle jag vilja rekommendera Annika Dahlqvists blogg. Hon är en läkare som har fått uthärda mycket kritik efter att ha avslöjat hur de traditionella kostråden enbart gynnar redan rika företag och inte folkhälsan. Hon försöker inte heller pracka på sina besökare några produkter. Besök hennes blogg på http://annikadahlqvist.com.