Författararkiv: Omega-3.se

EU rekommenderar fiskolja under graviditeten

En expertgrupp finansierad av EU rekommenderar fiskolja till gravida kvinnor. Omega-3 kan göra att förlossningen underlättas och det kan också förbättra barnets utveckling.

Kommittén är sammansatt av experter från de två EU-finansierade projekten Early Nutrition Programming och Perinatal Lipid Nutrition. Deras rekommendation är att gravida kvinnor bör ta 200 mg DHA per dag. Dokosahexaensyra – som förkortas DHA – finns i fet fisk som lax och sill.

DHA kan förbättra utvecklingen av ögonen och hjärnan hos fostret. DHA kan också, enligt expertgruppen, göra att både förlossningen och födelsevikten blir hälsosammare.

Livsmedelsverkets råd angående fiskkonsumtion

I Livsmedelsverkets nya rapport “Fiskkonsumtion” har man gått igenom forskningen kring fiskkonsumtion och risker med miljögifter som dioxiner, PCB och kvicksilver. Livsmedelsverket konstaterar i rapporten att nyttan av att äta fisk överväger riskerna i de allra flesta fall.

Myndigheten genomför en allmän översyn av sina kostråd och rapporten “Fiskkonsumtion” kommer att ligga till grund för de nya råden angående fiskkonsumtion. De råd som finns i dag betonar alltför mycket riskerna för gravida kvinnors fiskkonsumtion, säger nutritionist Wulf Becker på Livsmedelsverket. Foster behöver mycket omega-3 och därför kan gravida kvinnor behöva äta mer fisk än de gör i dag.

En högre konsumtion av fisk skulle dessutom minska dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar, enligt Wulf Becker. Fisk är nyttig mat som innehåller långkedjade omega-3-fettsyror samt jod, selen och vitamin D. Livsmedelsverket anser att vi bör äta fisk två till tre gånger i veckan.

Källa: www.slv.se

Fisk minskar risken för allergier bland barn

Enligt SVT:s Rapport minskas risken att barn drabbas av allergier om de äter fisk minst en gång per vecka. Detta enligt en studie med 4.000 barn i Stockholm som följts från födseln till åtta års ålder.

Det var inte enbart fet fisk som minskade risken, utan även mager fisk som innehåller en lite mindre mängd omega-3. De allergier som nämns är eksem, astma, matallergier och hösnuva. Resultaten presenterades på en allergikongress i Göteborg.

Omega-3 mot förlossningsdepression

En forskare vid University of New Hamshire skriver i en artikel att både amning och omega-3 kan hjälpa vid förlossningsdepression. Artikeln publicerades i International Breastfeeding Journal i maj.

Det har tidigare konstaterats att det finns ett samband mellan depression och inflammation. Depression i samband med förlossning drabbar 10-20 % av kvinnorna. En av anledningarna är att nivåerna av inflammatoriska cytokiner ökar markant i slutet av graviditeten.

Andra saker som kan höja nivåerna av cytokiner är stress, vilket kan orsakas av smärta och sömnstörningar. Amning är avslappnande både för modern och för barnet och kan minska stressnivåerna. Därför kan amning minska risken att drabbas av förlossningsdepression.

Dessutom är de långkedjade omega-3-fettsyrorna EPA och DHA inflammationshämmande. Dessa kan därför också minska risken för förlossningsdepression. Andra saker kan motverka depression är motion, kognitiv terapi och antidepressiva medel.

Lite omega-3 i lax enligt test

Aftonbladet har låtit undersöka innehållet av omega-3 i lax som säljs nu till påsk. Smaken bedömdes också. De köpte åtta förpackningar med kallrökt lax, plus en lax från en saluhall.

Enligt Livsmedelsverket ska lax innehålla runt tre gram omega-3 per 100 gram lax. Aftonbladets test visade att färre än hälften av de testade laxarna innehöll så mycket. Den som klarade sig sämst i testet innehöll endast 1,7 gram omega-3. Laxen som inhandlats på saluhallen var bäst i test.

Professor Livar Frøyland vid det norska institutet för närings- och fiskforskning (NIFES), säger att innehållet av omega-3 sjunkit med ca 50 procent de senaste tio åren. Anledningen är att laxen får äta mycket vegetabliliska oljor, istället för sin naturliga föda från havet.

Källa: www.aftonbladet.se

DHA från alger sänker blodtrycket

En rapport från King’s College London, som under april publiceras i Journal of Nutrition, visar att små mängder omega-3 som utvinns ur alger sänker blodtrycket.

Deltagarna i studien fick ett kosttillskott innehållandes fettsyran DHA (dokosahexaensyra) som utvunnits ur alger. Blodtrycket mättes först innan studien påbörjades, och sedan igen efter tre månader. Studien var dubbelblind där varken deltagarna eller forskarna visste vem som fick DHA eller placebo.

Behandlingen pågick under tre månader, följd av en paus på fyra månader, och därefter ytterligare en behandling under tre månader. Därmed fick alla deltagare både verksamma kaplar och placebo.

Ett tillskott med 0,7 gram DHA sänkte det diastoliska blodtrycket med 3 mmHg (millimeter kvicksilver). Forskarna skriver också att tidigare studier har visat att det vanligtvis behövs minst 2-3 gram fiskolja för att sänka blodtrycket. Fiskolja innehåller normalt en större mängd EPA än DHA.

Mer grå substans i hjärnan av fiskolja

Ännu en studie bekräftar att omega-3 tycks vara bra för hjärnan och humöret. Personer som får i sig mycket långkedjade omega-3-fettsyror, som finns i fisk, har mer grå substans i de delar av hjärnan som hör ihop med humöret.

Resultaten bygger en undersökning från University of Pittsburg där 55 personer fått svara på frågor om hur mycket långkedjade omega-3-fettsyror de normalt får i sig. Därefter har forskarna genomfört en MRI (Magnetic Resonance Imaging) som tagit bilder på hjärnan.

Forskarna kan konstatera att de som konsumerade mycket omega-3 hade också mer grå substans i hjärnans områden som reglerar humöret.

Hög fiskkonsumtion bland gravida gör barnen smartare

Gravida kvinnor som äter mycket fisk föder barn som utvecklas bättre både verbalt och socialt. Detta enligt en studie som publicerades i The Lancet.

I Bristol (England ) följdes 11.875 gravida kvinnor som skulle föda barn någon gång mellan april 1991 och december 1992. De fick fylla i frågeformulär om sin diet och sitt barns utveckling.

En låg konsumtion av fisk och skaldjur under graviditeten (mindre än 340 g/vecka) ökade risken att barnet var bland de 25 % som hade sämst utveckling i verbal intelligens. Detta jämfört med de kvinnor som åt mer än tre fiskmåltider per vecka (mer än 340 g/vecka).

Barnen utvecklades inte heller optimalt i motorik, kommunikation och andra sociala förmågor vid en låg fiskkonsumtion, och ju längre konsumtionen var desto större var också risken för suboptimal motorisk och social utveckling.

Forskarna skriver att: “Dessa resultat visar att riskerna med att förlora näringsämnen var större än riskerna att skadas från exponering av små mängder föroreningar i 340 g fisk och skaldjur per vecka”.

De påpekar dessutom att tidigare studier har visat att omega-3 kan vara viktiga för barns verbala utveckling, och att resultaten i denna studie också kan bero på innehållet av omega-3 i fisk och skaldjur.

Fiskolja lindrar symtom vid Bechterews sjukdom

Bechterews sjukdom kallas också ankyloserande spondylit och det är en smärtsam inflammationssjukdom som drabbar ländrygg och höfter. Nu finns det bevis som tyder på att en hög dos marina omega-3-fettsyror skulle kunna lindra symtomen.

Vid Gällivare sjukhus har forskare genomfört en studie med patienter som lider av denna sjukdom som publicerades i Scandinavian Journal of Reumatology. Det var en mycket liten studie med bara 24 patienter som deltog och de var alla från Gällivareområdet. Dessa följdes i 21 veckor av forskarna, men endast 18 patienter fullföljde studien till slutet.

Bland de boende i området kring Gällivare är det 17 % som har anlag för Bechterews sjukdom, men det är bara 0,5 % som utvecklar den. Inuiterna har också ofta anlag för att utveckla Bechterews sjukdom, men bland dem är det mycket få som drabbas av sjukdomen. Detta kan bero på att de konsumerar en stor mängd fiskprodukter som innehåller mycket inflammationshämmande omega-3-fettsyror.

Deltagarna i studien delades in i två grupper, varav den ena fick en hög dos fiskolja (4,55 g/dag) och hälften fick en lite mindre dos (1,95 g/dag). Resultaten för gruppen som fick en hög dos omega-3 var mycket positiva och de rapportade en förbättring i sina symtom, men bland patienterna i den andra gruppen fann man inga förbättringar.

Studiens svagheter är att det var mycket få deltagare och att det inte fanns någon grupp som fick placebo.

Barn äter för lite grönsaker och fett

I en avhandling från Sahlgrenska Akademin konstateras att fyraåringar som äter en fetrik kost väger mindre, samt att många barn äter alldeles för lite grönsaker och fett. Framför allt äter de för lite omega-3 som bland annat finns i fet fisk, linfröolja och valnötter.

Studien genomfördes i Göteborg och 200 fyraåringar deltog. Barnens matvanor, livsstil och BMI studerades. Av de 200 fyraåringarna var 20 procent överviktiga och 2 procent feta. De flesta av dem kom från goda socioekonomiska förhållanden.

  • 70 procent av fyraåringarna fick i sig för lite järn.
  • 20 procent fick i sig för lite kalk.
  • 25 procent av barnens energiintag kom från godis och sötsaker.
  • 33 procent fick i sig för lite omättat fett, särskilt omega-3. De barnen vägde också mer.
  • I genomsnitt åt de endast 35 procent av det rekommenderade intaget av frukt och grönsaker.

Malin Haglund Garemo som har lagt fram avhandlingen säger att andra studier också har visat att överviktiga barn ofta har brist på omega-3.