Kategoriarkiv: Barn

Omega-3 kan skydda mot barnallergi

Vid Linköpings universitet har forskare följt 145 gravida kvinnor som hade allergier och astma i familjen. Hälften av kvinnorna fick kapslar med fiskolja från den 25:e graviditetsveckan till och med den tredje amningsmånaden. Den andra hälften av deltagarna fick placebo.

Bland kvinnornas barn var allergiska reaktioner på ägg högre i placebogruppen vid ett års ålder. Detta jämfört med de som fått fiskolja. Allergiska reaktioner mot ägg bland barn är en bra indikation på risken att senare i livet utveckla olika allergier.

Forskarna kunde konstatera att halten prostaglandin E2 i blodet var lägre bland de kvinnor som fått fiskolja. Prostaglandin E2 är en substans som kan leda till allergiska immunreaktioner och därför kan ett intag av omega-3-fettsyror minska risken för dessa allergier.

Källa: www.liu.se

Omega-3 kan skydda mot diabetes

Barn som har släktningar med diabetes typ 1, eller som har anlag för diabetes, kan minska risken att drabbas av sjukdomen genom att äta omega-3. Detta enligt forskare på University of Colorado som publicerar en ny studie i Journal of the American Medical Association.

Under åren 1994-2006 testades 1.770 barn som ansågs befinna sig i en högriskgrupp för att utveckla diabetes. Forskarna kontrollerade årligen förekomsten ö-cells-antikroppar bland barnen.

Ö-cells-antikroppar anses vara en god indikator för att bedöma risken för att drabbas diabetes. Dessa kan ge upphov till diabetes genom att antikropparna attackerar och dödar de insulinproducerade cellerna. Ö-cells-antikroppar hittades hos 58 barn.

För att kontrollera om intaget av omega-3 hade något samband med förekomsten av ö-cells-antikroppar, samlade man in information om barnens matvanor via frågeformulär. Bland de barn som hade angett att de åt mycket kort- och långkedjade omega-3-fettsyror var sannolikheten att man fann ö-cells-antikroppar 55 procent lägre.

För att få fram ännu säkrare resultat testade forskarna dessutom förekomsten av omega-3 i cellmembranen på 244 av barnen. Bland de som hade omega-3 i cellmembranen var sannolikheten att de skulle ha ö-cells-antikroppar 37 procent lägre.

Fisk minskar risken för allergier bland barn

Enligt SVT:s Rapport minskas risken att barn drabbas av allergier om de äter fisk minst en gång per vecka. Detta enligt en studie med 4.000 barn i Stockholm som följts från födseln till åtta års ålder.

Det var inte enbart fet fisk som minskade risken, utan även mager fisk som innehåller en lite mindre mängd omega-3. De allergier som nämns är eksem, astma, matallergier och hösnuva. Resultaten presenterades på en allergikongress i Göteborg.

Hög fiskkonsumtion bland gravida gör barnen smartare

Gravida kvinnor som äter mycket fisk föder barn som utvecklas bättre både verbalt och socialt. Detta enligt en studie som publicerades i The Lancet.

I Bristol (England ) följdes 11.875 gravida kvinnor som skulle föda barn någon gång mellan april 1991 och december 1992. De fick fylla i frågeformulär om sin diet och sitt barns utveckling.

En låg konsumtion av fisk och skaldjur under graviditeten (mindre än 340 g/vecka) ökade risken att barnet var bland de 25 % som hade sämst utveckling i verbal intelligens. Detta jämfört med de kvinnor som åt mer än tre fiskmåltider per vecka (mer än 340 g/vecka).

Barnen utvecklades inte heller optimalt i motorik, kommunikation och andra sociala förmågor vid en låg fiskkonsumtion, och ju längre konsumtionen var desto större var också risken för suboptimal motorisk och social utveckling.

Forskarna skriver att: “Dessa resultat visar att riskerna med att förlora näringsämnen var större än riskerna att skadas från exponering av små mängder föroreningar i 340 g fisk och skaldjur per vecka”.

De påpekar dessutom att tidigare studier har visat att omega-3 kan vara viktiga för barns verbala utveckling, och att resultaten i denna studie också kan bero på innehållet av omega-3 i fisk och skaldjur.

Barn äter för lite grönsaker och fett

I en avhandling från Sahlgrenska Akademin konstateras att fyraåringar som äter en fetrik kost väger mindre, samt att många barn äter alldeles för lite grönsaker och fett. Framför allt äter de för lite omega-3 som bland annat finns i fet fisk, linfröolja och valnötter.

Studien genomfördes i Göteborg och 200 fyraåringar deltog. Barnens matvanor, livsstil och BMI studerades. Av de 200 fyraåringarna var 20 procent överviktiga och 2 procent feta. De flesta av dem kom från goda socioekonomiska förhållanden.

  • 70 procent av fyraåringarna fick i sig för lite järn.
  • 20 procent fick i sig för lite kalk.
  • 25 procent av barnens energiintag kom från godis och sötsaker.
  • 33 procent fick i sig för lite omättat fett, särskilt omega-3. De barnen vägde också mer.
  • I genomsnitt åt de endast 35 procent av det rekommenderade intaget av frukt och grönsaker.

Malin Haglund Garemo som har lagt fram avhandlingen säger att andra studier också har visat att överviktiga barn ofta har brist på omega-3.

Hälsosam mat och motion förbättrar elevers beteende

En hälsokampanj som genomförts på en engelsk skola i stadsdelen Merton (London) har visat på mycket goda resultat när det gäller elevernas inlärning och beteende. Det är den ideella stiftelsen “Food for the Brain” som införde ett hälsoprogram under sju månader med hälsosam skolmat, motion och kosttillskott med omega-3 och vitaminer.

Av de 90 elever som deltog i programmet visade 49 av dem tydliga tecken på ADHD, enligt det mätverktyg som användes (Teacher Conner’s Rating). Resultaten av kostomläggningen och motionen gjorde att de olika symtomen på beteendestörningar och koncentrationsproblem bland eleverna kraftigt minskade.

Symtom TCR* PCR**
Oro och blyghet -10 % -18 %
Ouppmärksamhet -9,3 % -16 %
Sociala problem -9 % -16 %
Rastlöshet och impulsivitet -5,6 % -15 %

* TCR = Teacher Conner’s Rating (lärarnas bedömning)
** PCR = Parent Conner’s Rating (föräldrarnas bedömning)

Den fiskolja som användes i Merton var Eye q, som förutom omega-3 också innehåller små mängder omega-6.

Tidigare studier vid Durham har också visat att tillskott med omega-3 kan förbättra elevers resultat i skolan. Läs mer om Oxford-Durhamstudien.

Fiskolja till 5000 elever

I Durham fortsätter skolmyndigheterna att undersöka om tillskott av omega-3 kan hjälpa skolungdomars inlärning. Denna gång är det 5000 ungdomar i 15-års åldern som ska få kapslar med fiskolja, detta för att utröna om deras resultat vid examen nästa sommar blir bättre än förväntat. Resultaten från studien förväntas under augusti 2007.

Läkemedelsföretaget Equazen har donerat kapslar av märket Eye q till skoldistriktet i Durham till ett värde av en miljon pund. Tidigare erfarenheter av tillskott av omega-3 till yngre skolbarn i Durham har visat på markanta förbättringar i både läsning och koncentration. Förhoppningen är att även denna studie ska påvisa att tillskott av essentiella fettsyror kan förbättra skolungdomarnas inlärningsförmåga.

Läs mer om barn och omega-3 samt om Oxford-Durhamstudien.