Kategoriarkiv: Fisk

Livsmedelsverkets råd angående fiskkonsumtion

I Livsmedelsverkets nya rapport “Fiskkonsumtion” har man gått igenom forskningen kring fiskkonsumtion och risker med miljögifter som dioxiner, PCB och kvicksilver. Livsmedelsverket konstaterar i rapporten att nyttan av att äta fisk överväger riskerna i de allra flesta fall.

Myndigheten genomför en allmän översyn av sina kostråd och rapporten “Fiskkonsumtion” kommer att ligga till grund för de nya råden angående fiskkonsumtion. De råd som finns i dag betonar alltför mycket riskerna för gravida kvinnors fiskkonsumtion, säger nutritionist Wulf Becker på Livsmedelsverket. Foster behöver mycket omega-3 och därför kan gravida kvinnor behöva äta mer fisk än de gör i dag.

En högre konsumtion av fisk skulle dessutom minska dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar, enligt Wulf Becker. Fisk är nyttig mat som innehåller långkedjade omega-3-fettsyror samt jod, selen och vitamin D. Livsmedelsverket anser att vi bör äta fisk två till tre gånger i veckan.

Källa: www.slv.se

Lite omega-3 i lax enligt test

Aftonbladet har låtit undersöka innehållet av omega-3 i lax som säljs nu till påsk. Smaken bedömdes också. De köpte åtta förpackningar med kallrökt lax, plus en lax från en saluhall.

Enligt Livsmedelsverket ska lax innehålla runt tre gram omega-3 per 100 gram lax. Aftonbladets test visade att färre än hälften av de testade laxarna innehöll så mycket. Den som klarade sig sämst i testet innehöll endast 1,7 gram omega-3. Laxen som inhandlats på saluhallen var bäst i test.

Professor Livar Frøyland vid det norska institutet för närings- och fiskforskning (NIFES), säger att innehållet av omega-3 sjunkit med ca 50 procent de senaste tio åren. Anledningen är att laxen får äta mycket vegetabliliska oljor, istället för sin naturliga föda från havet.

Källa: www.aftonbladet.se

Mer grå substans i hjärnan av fiskolja

Ännu en studie bekräftar att omega-3 tycks vara bra för hjärnan och humöret. Personer som får i sig mycket långkedjade omega-3-fettsyror, som finns i fisk, har mer grå substans i de delar av hjärnan som hör ihop med humöret.

Resultaten bygger en undersökning från University of Pittsburg där 55 personer fått svara på frågor om hur mycket långkedjade omega-3-fettsyror de normalt får i sig. Därefter har forskarna genomfört en MRI (Magnetic Resonance Imaging) som tagit bilder på hjärnan.

Forskarna kan konstatera att de som konsumerade mycket omega-3 hade också mer grå substans i hjärnans områden som reglerar humöret.

Hög fiskkonsumtion bland gravida gör barnen smartare

Gravida kvinnor som äter mycket fisk föder barn som utvecklas bättre både verbalt och socialt. Detta enligt en studie som publicerades i The Lancet.

I Bristol (England ) följdes 11.875 gravida kvinnor som skulle föda barn någon gång mellan april 1991 och december 1992. De fick fylla i frågeformulär om sin diet och sitt barns utveckling.

En låg konsumtion av fisk och skaldjur under graviditeten (mindre än 340 g/vecka) ökade risken att barnet var bland de 25 % som hade sämst utveckling i verbal intelligens. Detta jämfört med de kvinnor som åt mer än tre fiskmåltider per vecka (mer än 340 g/vecka).

Barnen utvecklades inte heller optimalt i motorik, kommunikation och andra sociala förmågor vid en låg fiskkonsumtion, och ju längre konsumtionen var desto större var också risken för suboptimal motorisk och social utveckling.

Forskarna skriver att: “Dessa resultat visar att riskerna med att förlora näringsämnen var större än riskerna att skadas från exponering av små mängder föroreningar i 340 g fisk och skaldjur per vecka”.

De påpekar dessutom att tidigare studier har visat att omega-3 kan vara viktiga för barns verbala utveckling, och att resultaten i denna studie också kan bero på innehållet av omega-3 i fisk och skaldjur.

Ät fisk i jul

I juletider finns det goda möjligheter att få i sig extra omega-3 från julmaten. Några fina fiskrätter som brukar serveras till jul är sill och lax. Dessa kan man med fördel äta för de är feta fiskar som är mycket rika på omega-3.

Förutom fisk så finns det också nötter som innehåller nyttiga fettsyror. Valnöten är den nöt som innehåller mest av den kortkedjade omega-3-fettsyran ALA (alfalinolensyra), men man bör vara medveten om att nötter också innehåller mycket omega-6. Paranötter innehåller till exempel ca 400 gånger mer omega-6 än omega-3.

På sidan om livsmedel finns mer information om mat som innehåller mycket omega-3. Det finns också tabeller med fisk och nötter där deras innehåll av fettsyror presenteras.

En god och nyttig jul önskar Omega-3.se!

Odlad lax får rapsolja

Vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bedrivs forskning om alternativt foder till odlad lax och regnbåge. Fisk som odlas får normalt ett foder som baseras på fiskprodukter, och fettsyrorna EPA och DHA är viktiga ingredienser i detta foder. Men eftersom att fiskolja kommer att bli en bristvara i framtiden så forskas det därför nu om alternativa foder.

På SLU har man blandat ut fiskoljan med rapsolja och gett fodret till lax och regnbåge. Forskarna kan konstatera att fisken växer lika bra när fiskoljan ersätts med rapsolja till 75, 50 och 25 procent.

När fisken får ett foder som är rik på rapsolja så leder det till att fisken innehåller fettsyran ALA och bioaktiva steroler som kommer från rapsoljan. En negativt aspekt är dock att fisken innehåller mindre av de nyttiga omega-3-fettsyrorna EPA och DHA.

Men om fisken själv får välja så äter den hellre fiskolja än rapsolja.

Källa: www.slu.se

Ät fisk tre gånger per vecka

Livsmedelsverket rekommenderar att vi bör äta fisk och skaldjur ca tre gånger i veckan. Enligt en ny undersökning, där Livsmedelsverket har intervjuat 1000 personer om deras matvanor, så visar resultaten att det bara är 10 procent av befolkningen som äter tillräckligt med fisk och skaldjur.

Det syns skillnader i fiskkonsumtionen när man tittar på ålder och utbildning. Generellt så äter yngre personer inte lika mycket fisk som äldre personer, samtidigt som personer med kortare utbildning äter mindre fisk än de som har längre utbildning.

I genomsnitt äter vi fisk endast 1,5 gånger i veckan, men Livsmedelsverket vill att vi ska äta fisk och skaldjur 2–3 gånger per vecka, och det får gärna vara fet fisk. Detta på grund av att fisk är nyttig mat som innehåller vitaminer och mineraler, samt de viktiga omega-3-fettsyrorna som kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Källa: www.slv.se

Fisk mer nyttigt än farligt

Fisk är nyttig mat som är bra för hälsan och hjärnan, och det som gör fisken nyttig är att den innehåller fettsyrorna omega-3. Det är särskilt fet fisk som innehåller mycket omega-3 i form av fettsyrorna eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA) som kan förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

På senare tid har det dessutom kommit många varningar för miljögifter när det gäller fisk. Nu konstaterar dock forskare vid Harvard School of Public Health att nyttan med att äta fisk vida överväger faran med miljöföroreningarna.

Författarna till rapporten har gått igenom ett stort antal tidigare studier som tittat på fördelarna med omega-3 samt hälsoriskerna med miljögifter. De har lagt fokus på hjärt-kärlsjukdomar och hjärnans utveckling för spädbarn.

Fördelarna med att regelbundet äta fisk är stora, risken att dö i hjärtsjukdomar minskar med 36 procent. I de kliniska tester som ingår i rapporten såg forskarna totalt sett en minskad risk för tidig död på 17 procent. Det är också sannolikt att hjärnans utveckling påverkas positivt när foster och spädbarn får i sig omega-3 via modern. Dessutom ger fet fisk som innehåller extra mycket omega-3 större fördelar än mager fisk.

Forskarna fann att kvicksilver kan minska den positiva effekten på hjärta och kärl, men att fördelarna med fiskkonsumtion ändå överväger. Unga barn och gravida/ammande kvinnor bör dock undvika fisk som innehåller mycket miljögifter, detta eftersom att kvicksilver kan ha negativa effekter på fosters och unga barns hjärnor. Stora fiskar som är högt upp i matkedjan innehåller ofta mer miljögifter än småfisk, dels eftersom att de lever längre och att de dessutom äter de mindre fiskarna, och på så sätt får i sig också deras gifter.

En annan sak som nämns är att av den PCB och dioxiner som finns i maten i USA, så kommer endast 9 procent från fisk och skaldjur. De övriga 90 procenten kommer från annan mat som kött, grönsaker och mjölkprodukter.

Läs mer om fisk och andra livsmedel.

Mozaffarian, E. Rimm. Fish Intake, Contaminants, and Human Health: Evaluating the Risks and the Benefits, JAMA 2006;296:1885-1899.