Kategoriarkiv: Sjukdomar

Fiskolja skyddar ögonen

Att de långkedjade omega-3-fettsyrorna har goda effekter på hälsan är något som har har konstaterats i flertalet vetenskapliga rapporter under de senaste åren. De viktiga fiskfettsyrorna DHA och EPA kan dessutom skydda ögonen mot åldersförändringar i gula fläcken, detta enligt två nya studier som publicerats i Archives of Ophthalmology – en medicinsk tidskrift om ögonsjukdomar.

Åldersförändringar i gula fläcken kallas också åldersrelaterad makuladegeneration och det är en ögonsjukdom som drabbar många äldre.

Studie från USA (Seddon, 2006)

I en amerikansk tvillingstudie [1] deltog 681 män med en medelålder på runt 75 år. Data samlades in via frågeformulär där de fick besvara frågor om livsstil, det ingick bland annat frågor om rökning, fysisk aktivitet och matvanor. En tredjedel av männen (222 st) hade måttlig till allvarlig åldersrelaterad makuladegeneration medan medan resterande två tredjedelar (459 st) hade begynnande symtom eller inga symtom alls.

Bland de som åt fisk minst två gånger i veckan var förekomsten av sjukdomen 45 % lägre jämfört med de som åt fisk mindre än en gång i veckan. Även som kosttillskott hade omega-3 en positiv effekt. Forskarna noterar dessutom att risken att drabbas av åldersrelaterad makuladegeneration var lägst bland de som åt mycket omega-3 samtidigt som de fick i sig begränsade mängder omega-6, d.v.s. att kvoten omega-3/omega-6 var hög. Den bör enligt forskarna ligga på 1:3 eller 1:4.

En sak som däremot ökade risken för att drabbas av denna ögonsjukdom var rökning. Risken för rökare var 1,9 gånger så stor jämfört med ickerökare. Motsvarande siffra för personer som rökt tidigare men slutat var nästan lika hög (1,7).

Studie från Australien (Chua, 2006)

Den här studien [2] gjordes i Australien där 2900 personer deltog och medelåldern låg på runt 65 år. Deltagarna fick också i denna studie fylla i ett frågeformulär om matvanor m.m. Fem år senare genomfördes dessutom en ögonundersökning för att utröna vilka som utvecklat sjukdomen.

Konsumtion av fisk minst en gång per vecka visade på 40 % lägre risk att utveckla åldersrelaterad makuladegeneration jämfört med de som aldrig eller mycket sällan åt fisk (mindre än en gång per månad).

I de här två studierna undersöktes inte vilken typ av fisk som deltagarna åt, men för att få i sig mycket omega-3 så bör man äta fet fisk som lax, makrill, sardin och sill. Man bör också tänka på att fisk som odlas inte alltid innehåller de nyttiga fiskfettsyrorna om de inte ingår i fodret. Läs mer om vilka livsmedel som innehåller omega-3 och andra sjukdomar som kan bero på brist på omega-3.

1) Seddon, J. Archives of Ophthalmology, juli 2006; Vol. 124: pp. 995-1001.
2) Chua, B. Archives of Ophthalmology, juli 2006; Vol. 124: pp. 981-986.

Fiskolja skyddar inte mot arrytmier bland hjärtsjuka

En studie [1] som publicerades i Journal of the American Medical Association (juni 2006) hittade inga bevis för att omega-3 hjälper mot arrytmier bland hjärtsjuka patienter. De 546 patienter som deltog i undersökningen hade allvarliga hjärtproblem, de hade därför en defibrillator inopererad som ska kunna ge hjärtat en elchock när det slår oregelbundet.

En grupp patienter fick ett tillskott som bestod av två gram fiskolja per dag medan kontrollgruppen fick placebo. Under perioden dog 30 procent av de som fick fiskolja, och för kontrollgruppen var motsvarande siffra 33 procent. I sin slutsats skriver därför forskarna att de inte fann några övertygande bevis för att omega-3 har någon skyddande effekt bland dessa patienter.

1) Ingeborg et al. Effect of Fish Oil on Ventricular Tachyarrhythmia and Death in Patients With Implantable Cardioverter Defibrillators.

Fiskolja bra mot depression

I sin senaste utgåva (juni 2006) skriver The American Journal of Psychiatry att forskningen om depression och omega-3 fortsätter att visa goda resultat. Parker et al. [1] har gjort en genomgång av forskningen inom detta område och kan konstatera att det faktiskt föreligger ett samband mellan humörstörningar och intag av de långkedjade omega-3-fettsyrorna som framför allt finns i fisk och skaldjur.

Flera rapporter har visat att brist på omega-3-fettsyrorna är en viktig faktor när det gäller humörstörningar som depression och därför kan ett tillskott av fiskolja lindra dessa symtom. Författarna påpekar också att de gärna skulle vilja se fler studier inom området för att klarlägga om det är fiskfettsyran EPA eller DHA som är mest verksamt.

Eftersom att omega-3 tidigare har visat på positiva effekter bland vuxna individer så har Nemets et al. [2] undersökt om det kan ha samma effekt på barn som drabbats av depressioner. I studien deltog barn mellan 6 och 12 år. Bland de som fått aktiva kapslar med DHA och EPA rapporterades en minskning av depressiva symtom på 50 procent, och förbättringen blev synbar åtta veckor in i studien. Kontrollgruppen som fått placebo upplevde däremot inte någon förbättring.

I ytterligare en studie [3] undersöktes om koncentrationen av fleromättade fettsyror i cellmembranens fetter (fosfolipiderna) hade någon påverkan på självmordsrisk. Undersökning pågick under en 2-årsperiod och forskarna fann att både en låg koncentration av DHA och en låg kvot av omega-3/omega-6 ökade risken för självmordsförsök bland de som deltog i studien.

Läs mer om hur omega-3 kan påverka sjukdomar och hälsa.

1) Parker, Gibson, Brotchie, Heruc, Rees, Hadzi-Pavlovic. Omega-3 Fatty Acids and Mood Disorders.

2) Nemets, Nemets, Apter, Bracha, Belmaker. Omega-3 Treatment of Childhood Depression: A Controlled, Double-Blind Pilot Study.

3) Sublette, Hibbeln, Galfalvy, Oquendo, Mann. Omega-3 Polyunsaturated Essential Fatty Acid Status as a Predictor of Future Suicide Risk.