Om

Den här webbplatsen är en privatägd och oberoende informationskälla för dig som är intresserad av hälsa. Här publiceras information om hälsa med inriktning mot omega-3 och baserat forskning och fakta. Har du åsikter, frågor, eller om du vill tipsa om nyheter eller annat finns kontaktuppgifter här nedanför.

Ansvarig för webbplatsen

Det som publiceras på denna webbplats är information om hälsa och omega-3 och ska inte uppfattas som medicinsk rådgivning. Den är därför inte heller avsedd för behandling av sjukdom. Uppsök alltid läkare om du är sjuk eller har andra hälsoproblem för att få professionell vård och rådgivning.

Information om copyright

I Sverige finns en lag om upphovsrätt (1960:729) vilket innebär att man inte får kopiera texter och bilder utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren annat än för privat bruk. Det betyder att det inte är tillåtet att kopiera texter och bilder från www.omega-3.se och publicera på någon annan webbplats eller i något annat medium utan skriftligt tillstånd från den ansvarige utgivaren. Det är däremot tillåtet att citera en eller två meningar om man uppger källan www.omega-3.se.