Oxidation

AnalyCen har mätt peroxidvärdet på 10 fiskoljor som alla, utom Biomega-3, har inköpts i vanliga hälsokostbutiker eller dagligvaruhandel. Ett lågt peroxidvärde innebär låg oxidation. Det betyder att fiskoljan är stabil och den behåller därför sina goda hälsoeffekter. En instabil fiskolja däremot kan ha negativa hälsoeffekter när den härsknar. Det är därför som peroxidvärdet är ett viktigt mått på en fiskoljas hållbarhet och kvalitet.

Mittenkolumnen i tabellen anger peroxidvärdet direkt efter att oljorna hade inhandlats. Den högra kolumnen anger peroxidvärdet efter att oljorna förvarats i öppet kärl i en månad.

Produkt PV mekv/kg PV mekv/kg (1 månad, ren olja, mörkt, rumstemp)
Anjo Omega-3 3,2 250
Biomega 3 0,63 23
Eskimo-3 1,2 6,7
Eskimo kids 3,6 5,4
Eye q 2,9 160
Friggs Omega-3 2,4 150
Lipolar balans 2,6 96
Marlic 1,6 210
Omega-max 1000 2,2 26
Triomega Woman 0,18 36
Källa: Cardinova

 

Norsk test av fiskolja

På uppdrag av Mat & Helse har AnalyCen genomfört en test av nio fiskoljor och en säljolja som inköpts på den norska marknaden. Peroxidvärdet mättes direkt efter inköp. Mat & Helse nämner ett peroxidvärde på under 10 som acceptabelt, vilket alla utom en av oljorna klarade med bred marginal. Man undersökte också fiskoljornas renhet.

Produkter Peroxidvärde
Collett Triomar 2,8
Medtech Eskimo-3 1,7
Möller Godt for hjertet 0,6
Nordic Naturals Omega 3 1,1
Nordic Naturals Ultimate 0,1
Pharma Nord Bio Marin 0,3
Pronova Pikasol 1,4
Ruis Selolje 1,2
Vesterålens naturprodukter Fri flyt 12
Vitomega Vitomega 1,6
KÄlla: Mat & Helse