Vegetarian

Vegetarisk mat är rik på den kortkedjade omega-6-fettsyran linolsyra. Den innehåller däremot inte mycket av den kortkedjade omega-3-fettsyran ALA. Vegetarisk mat saknar dessutom helt – eller nästan helt – de långkedjade fettsyrorna med 20 och 22 kolatomer som är extra viktiga för hälsan. De saknas ofta eftersom att de kommer nästan uteslutande från animaliska produkter. Det har också visat sig att kvinnor som är vegetarianer har mindre DHA i sin modersmjölk än de som inte är vegetarianer. De kan ha så lite som 0,05 procent jämfört med inuitkvinnor som ligger på 1,4 procent. Kinesiska kvinnor på ön Zhangzi kan ha upp till 2,78 procent DHA i bröstmjölken (Fidlera et al.).

Växtätande djur är anpassade till sin gröna diet och har ensymer i levern som kan förlänga fettsyrorna men rovdjur inte har den förmågan. Människans kropp antas bara kunna omvandla mycket små mängder av den kortkedjade omega-3-fettsyran ALA till de långkedjade fettsyrorna EPA och DHA. Exakt hur mycket är dock inte känt eftersom att studier inom området har visat på lite olika resultat. Dessutom används samma ensymer för att skapa de långkedjade fettsyrorna från både linolsyra (omega-6) och ALA (omega-3), och därför kan inte den omvandlingen ske samtidigt vilket är en begränsning. Linfröolja är rik på ALA med ett innehåll på ca 57 procent.

En studie från 2001 (Pawlosky et al.) tyder på att så små mängder som 0,2 procent av ALA omvandlas till den viktiga fettsyran EPA, men att den vidare omvandlingen till DHA fungerar mer effektivt. Andra studier har visat på lite mer effektiv omvandling till EPA, processen tycks vara beroende av många olika faktorer. Därför är det viktigt att inkludera de långkedjade fettsyrorna EPA och DHA i kosten. Brist på DHA kan hos fostret leda till skador på synen och hjärnan, extra viktigt är det därför för gravida och ammande kvinnor.

För de som inte vill äta animaliska produkter kommer det sannolikt snart att finnas kosttillskott med EPA och DHA i Sverige som utvunnits från marina växter. Detta finns redan i utlandet, till exempel ett varumärke som heter V-Pure.